Geef nieuw bos een kans!

Stel nu grond beschikbaar

Om de gezondheid van mens en natuur ook in de toekomst te waarborgen zijn meer bomen nodig

De opwarming van de aarde, het verlies van biodiversiteit en de toenemende ruimteclaims op het landschap tasten de natuur aan. Dit is niet alleen bedreigend voor de stabiliteit van ecosystemen, maar ook onze beleving lijdt daaronder: een gevarieerd landschap wordt steeds vaker ingewisseld voor een eentonige inrichting van de ruimte. Door meer bomen te planten, in verschillende functies en samenstellingen probeert Woudwerk zulke tendensen tegen te gaan.

Over ons

Woudwerk is hét platform dat grondbezitters, groot en klein, koppelt aan financiers van bebossingsprojecten

Dat gaat als volgt in zijn werk: boeren, bedrijven of burgers die grond ter beschikking willen stellen melden zich bij Woudwerk. Vervolgens worden deze stukken grond gebundeld en als één geheel aangeboden aan financiers om nieuw bos te laten groeien. Zo wordt er meer CO2 vastgelegd en een grotere biodiversiteit gerealiseerd.

Hoe meer mensen zich aanmelden met grond, hoe aantrekkelijker het project wordt voor financiers om mee te doen. Met de verkregen financiering zorgt Woudwerk voor de aanplant van nieuwe bomen en het onderhoud.  Een win-win-situatie voor alle partijen, want ook de natuur krijgt een impuls: schaarse, kale grond wordt voor ‘boomgroei’ ontsloten.

Wat doet Woudwerk voor de grondeigenaar?

Grondeigenaren kunnen kosteloos bomen laten planten op hun terrein ten behoeve van vergroening en verfraaiing van het landschap, om ecologische redenen of om hun agrarische bedrijf mee te versterken. Bij waardeverlies van de grond worden zij tevens gecompenseerd voor het beschikbaar stellen hiervan.

Wat doet Woudwerk voor de financier?

Financiers van Woudwerk projecten doen dit meestal om duurzaamheidsdoelen te behalen zoals de CO2 opname binnen Nederland te verhogen, de biodiversiteit lokaal te stimuleren of om een gezondere en groenere leefomgeving te creëren. Vaak is het een combinatie van deze factoren die de projecten tot een succes maken!

Wat doet Woudwerk voor de omgeving?

Door de aanplant van nieuwe bomen, bomenrijen of bos op verscheidene ongebruikte stukken grond door heel Nederland zorgt Woudwerk ervoor dat de natuur dichterbij komt en het Nederlandse landschap meer groen en meer veerkracht geeft wat zowel op mens, dier en klimaat een positieve invloed heeft.

Nieuws

Natuurorganisaties

IVN – Eerste bedrijf plant Tiny Forest op eigen terrein

Het Weerter bedrijf Lister Buildings heeft tien parkeerplaatsen omgetoverd tot een groene oase met daarop…
Media

Trouw – Met agronatuur help je alle boeren

Voorkom polarisatie onder boeren, zorg voor perspectief, aldus René van Druenen en Esther Vastrick van…

Woudwerk is in gesprek met potentiële partners: