Geef nieuw bos een kans!

voor bedrijven & overheden

Woudwerk is hét platform dat grondbezitters, groot en klein, koppelt aan financiers van bebossingsprojecten

Dat gaat als volgt in zijn werk: boeren, bedrijven of overheden die grond ter beschikking willen stellen melden zich bij Stichting Woudwerk (ANBI). Vervolgens wordt deze grond (eventueel in een PPS) aangeboden bij partners van Woudwerk om financiering te verkrijgen voor de aanplant van bomen en zo nieuw bos te laten groeien. Zo wordt er op de lange termijn meer CO2 vastgelegd en krijgt de biodiversiteit een stimulans, dat heeft ons land nodig.

Hoe meer bedrijven en overheden zich aanmelden met grond, hoe aantrekkelijker het project wordt voor financiers om mee te doen (i.v.m. schaalbaarheid en carbon credits). Met de verkregen financiering zorgt Woudwerk voor de aanplant van de bomen en het meerjarig onderhoud.  Een win-win-situatie voor alle partijen, want ook de natuur krijgt een impuls: schaarse en onbenutte grond wordt voor ‘boomgroei’ ontsloten.

Wat doet Woudwerk voor de grondeigenaar?

Grondeigenaren kunnen bomen laten planten op hun terrein ten behoeve van vergroening en verfraaiing van het landschap, om ecologische redenen of om hun agrarische bedrijf mee te versterken. Bij waardeverlies van de grond worden zij (deels) gecompenseerd voor het beschikbaar stellen hiervan middels de landelijke Bossenstrategie van het Rijk.

Wat doet Woudwerk voor de financier?

De financiers / partners van Woudwerk projecten doen dit meestal om duurzaamheidsdoelen te behalen zoals de CO2 opname binnen Nederland te verhogen, de biodiversiteit lokaal te stimuleren of om een gezondere en groenere leefomgeving te creëren. Vaak is het een combinatie van deze factoren die de projecten tot een succes maken!

Wat doet Woudwerk voor de omgeving?

Door de aanplant van nieuwe bomen, bomenrijen of bos op verscheidene ongebruikte stukken grond door heel Nederland zorgt Woudwerk ervoor dat de natuur dichterbij komt en het Nederlandse landschap meer groen en meer veerkracht geeft wat zowel op mens, dier en klimaat een positieve invloed heeft.

Om de gezondheid van de natuur en de mens in de toekomst te waarborgen zijn simpelweg veel meer bomen nodig

De opwarming van de aarde, het verlies van biodiversiteit en de toenemende ruimteclaims op het landschap tasten de natuur aan. Dit is niet alleen bedreigend voor de stabiliteit van ecosystemen, maar ook onze beleving lijdt daaronder: een gevarieerd landschap wordt steeds vaker ingewisseld voor een eentonige inrichting van de ruimte. Door meer bomen te planten, in verschillende functies en samenstellingen probeert Woudwerk zulke tendensen tegen te gaan.

Waar bevinden onze projecten zich?